KONTAKT
ANNONCERING

Kan I stadig regne med jeres online tracking? Sådan skal I forholde jer til virkeligheden i 2024

Tiden, hvor online markedsføring var ligetil og tracking af brugerne kørte præcist og uden problemer, er forbi. Skal I have et præcist og retvisende tracking-setup, kræver det en ekstra indsats og nogle helt bevidste valg med fordele og ulemper. I indlægget her får I et indblik i, hvad der sker, hvad det har af konsekvenser, og hvad I konkret bør gøre.


Scroll ned for mere info

Spring forhistorien over og hop direkte til sagens kerne >>

 

Forhistorie

Tiderne skifter hurtigt i den digitale verden, og den virkelighed, som vi kendte i går, bliver hurtigt afløst af en ny i dag. Netop et af de paradigmeskifter er baggrunden for vores indlæg her, hvor vi vil se nærmere på, hvordan I som virksomhed skal forholde jer til tracking af jeres markedsføring og brugere i 2024, som er under hastig forandring.

Inden vi dykker ned i selve problemstillingen med tracking i 2024, er det relevant at tage et kort tilbageblik på, hvad online markedsføring historisk har kunne, og her er der særligt tre ting, som springer i øjnene.

Da den digitale markedsføring for alvor vandt indtog, var det især tre ting, der gjorde markedsføringsgrenen særligt attraktiv.

 1. Først og fremmest var konkurrencen væsentligt mindre, fordi det ligesom med alle nye ting, tager noget tid før alle kommer med på bølgen. På fagsprog deler vi de forskellige typer af forbrugere ind i Innovators, Early adopters, Early Majority, Late Majority og Laggards, og det er lidt det samme, man kan gøre med virksomhederne og deres tendens til at anvende ny teknologi.
 2. Dernæst var den meget præcise data et paradigmeskifte. Virksomhederne fik langt nemmere ved at spore salg og interaktioner, fordi de ved hjælp af cookies fik hel præcis data på, hvad der virkede for dem, og hvad der ikke gjorde.
 3. Det tredje, der springer i øjnene, er mængde. Nemlig det faktum at forbrugerne er rykket online og anvender digitale medier mere og mere, imens de klassiske medier ryger i baggrunden. Netop det har gjort og gør stadig de online kanaler ekstremt attraktive for virksomhederne, fordi det handler om at være der, hvor forbrugerne er.

Ser vi frem mod i dag og tager en status på situationen, kan vi konkludere, at det første punkt for, hvorfor online markedsføring er interessant for virksomhederne, ikke længere er aktuelt. Konkurrencen har aldrig været større, fordi virksomhederne i dag for længst har fået øjnene op for den digitale markedsføring og værdien heraf – Innovators såvel som Laggards.

Den øgede konkurrencesituation ændrer dog ikke på, at det stadig er attraktivt, for den øgede konkurrence vejes 1:1 op med forbrugernes øgede digitale tilstedeværelse, som udgjorde det tredje punkt.

Det efterlader det andet punkt – nemlig data, som er det punkt, der for alvor er i vælten i den offentlige debat med snak om alt fra cookies til GDPR og ejerskab over data. Den offentlige debat påvirker de store tech-virksomheder, og vi har de seneste år set Apple rulle store ændringer ud, som påvirker virksomhedernes evne til at anvende effektiv tracking, og nu er Google fulgt trop med udfasning af alle tredjepartscookies, som er en vigtig del af omdrejningspunktet i indlægget her.

Hvad sker der, og hvad det har af konsekvenser

Vi har de seneste år set, at lovgiverne har strammet reglerne omkring data og kontrol over disse, hvilket har medført, at de store tech-virksomheder har rullet store ændringer ud i deres browsere, som hjælper brugerne med at anonymisere deres data og samtidig gør det sværere for virksomhederne af spore deres brugere og konverteringer.

I blogindlægget her stiller vi skarpt på to af de områder, der for alvor har påvirket virksomhedernes tracking, men der kan også nævnes en række andre faktorer, som har påvirket virksomhedernes tracking negativt – for eksempel ad blockers.

 

Udrulning af GDPR – fokus på cookies

EU udgav i 2016 Databeskyttelsesforordningen, som i maj 2018 blev implementeret i den danske lov, hvor den især er blevet omtalt som GDPR (General Data Protection Regulation). Implementeringen af GDPR medførte en række konsekvenser for virksomhedernes tracking.

Hvad sker der

 • Lovkrav om aktiv accept fra brugeren til brug af cookies
  Med implementeringen af GDPR blev det blandt andet indskærpet, at brugerne skal give aktiv accept, før virksomhederne må sætte cookies i brugerens browser. Det har medført, at de fleste hjemmesider i dag viser et cookiebanner, hvor brugeren kan acceptere eller afvise cookies, men på trods af lovgivningen og udbredelsen af cookiebannere, er der mange undersøgelser, som viser, at en overvægt af cookiebannerne ikke fungerer, som de skal, hvorfor loven stadig ofte bliver brudt.
 • Midlertidigt lovbrud ved brug af Google Analytics
  Sidenhen så vi også, at Google Analytics, som mange virksomheder bruger til at tracke brugere på deres hjemmeside, blev erklæret ulovligt med henvisning til GDPR og manglende aftale om dataoverførsler til 3. lande mellem EU og USA. Dette var dog et forbigående problem, som blev løst med en tilstrækkelighedsafgørelse i EU-kommission i sommeren 2023.

Hvad har det af konsekvenser

 • Dårligere tracking
  Med et korrekt funktionelt cookiebanner vil en stor del af de besøgende afvise brugen af cookies på en hjemmeside, og det medfører dårligere tracking, fordi det er cookies, der generelt anvendes til at tracke brugerne på en hjemmeside. Dermed mister virksomhederne værdifuld indsigt i brugernes adfærd på hjemmesiden og kilderne til konverteringerne. Det kan betyde, at de mest effektive kampagner ikke identificeres, og virksomhederne derfor spilder kostbare annoncekroner med manglende resultater til følge.
 • Usikkerhed omkring eksterne systemer og dataoverførsel
  Med den midlertidige udelukkelse af Google Analytics som lovligt værktøj oplever vi en større usikkerhed om, hvad man som virksomhed kan regne med. Det der er lovligt i dag, kan hurtigt blive gjort ulovligt i morgen, og for nogle virksomheder har det betydet, at de har begrænset brugen af værktøjer, hvor de ikke selv har kontrol over data. Det begrænser igen muligheden for ordentlig tracking, men det er samtidig også en påmindelse om, at det er vigtigt at investere i et setup, hvor man som virksomhed har mest mulig datakontrol.

Udfasning af 3. parts cookies

En vigtig del af virksomhedernes tracking-setup baserer sig på cookies, som er små kodestykker, der sættes i brugernes browsere og sender informationer til systemer som Google Analytics. Cookies kan opdeles mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies er cookies, der sættes af det website, som brugeren besøger, imens tredjepartscookies er cookies, der sættes af eksterne hjemmesider eller systemer.
I september 2018 udrullede Apple ITP 2.0, som blokererede alle tredjepartscookies i deres browser, Safari, og i januar 2024 udrullede Google en test af blokering af alle tredjepartscookies for 1 % af deres brugere i Google Chrome, som er deres browser. Googles test forventes dertil fuldt implementeret for 100 % af deres brugere i slutningen af 2024.

Hvad sker der

 • Blokering af alle tredjepartscookies
  Som allerede beskrevet betyder Apples udrulning af ITP 2.0 i 2018 og Googles test for 1 % af deres Chrome-brugere samt den forventede udrulning til 100 % af deres Chrome-brugere i slutningen af 2024, at det i Safari og Google Chrome ikke længere vil være muligt at anvende tredjepartscookies. Der kan være store udsving i, hvilke browsere der er mest anvendt i det enkelte land, hvilket blandt andet påvirkes af, hvilke computere og mobiler der er mest anvendt i landet, men samlet set udgør Safari og Google Chrome op imod 83 % af browsermarkedet, og begrænsningen af tredjepartscookies rammer dermed stort set alle brugere på verdensplan.
 • Fra tredjeparts- til førstepartscookies
  Tredjepartscookies blev oprindeligt anvendt af for eksempel Facebook Pixel, men allerede med Apples udrulning af ITP 2.0, skiftede Facebook deres Pixel til at basere sig på førstepartscookies. Det samme gør sig i dag gældende for Google Analytics. De måske vigtigste systemer er dermed gået over til at være baseret på førstepartscookies, og den udvikling vil ligeledes forventes at ske for systemer, der stadig er baseret på tredjepartscookies.

Hvad har det af konsekvenser

 • Begrænset tracking og nytænkning
  Begrænsningen af tredjepartscookies har tvunget tech-virksomhederne til nytænkning, og det er direkte det, der har affødt, at de i dag baserer sig på førstepartscookies. Havde de ikke lavet det skifte, havde det med udfasningen af tredjepartscookies været stort set umuligt at tracke sine brugere for virksomhederne.
  Den endelige udfasning af tredjepartscookies får derfor ikke den største effekt på trackingen for en stor del af virksomhederne, men der er nogle undtagelser, og især mange affiliate-systemer baserer sig stadig på tredjepartscookies. Dertil er der også en række funktioner på hjemmesider, som kan forsvinde, hvis de er baseret på tredjepartscookies.

Hvad bør I gøre

Selvom den digitale virkelighed er under konstant forandring, og virksomhederne bliver udfordret på deres tracking, udvikles der heldigvis også en række nye metoder og digitale værktøjer, som reducerer konsekvenserne betragteligt og samtidig sikrer forbrugerne endnu større datasikkerhed.

De tre vigtigste tiltag, som vi anbefaler alle virksomheder med en fornuftig annonceringsindsats at implementere, vil vi uddybe nærmere herunder.

 

Server Side Tagging

Med server side tagging bygger i et ekstra lag på jeres tracking, som gør, at I lovligt omgår en del af de begrænsninger, som er beskrevet i det ovenstående. Server Side Tagging fungerer ved, at data ikke sendes direkte til Google Analytics og Facebook, men i stedet sendes til en server på et subdomæne til jeres hoveddomæne, hvorfra det så sendes til de ønskede systemer. På den måde sættes alle cookies som førstepartscookies, cookies får længere levetid, og adblockers og ITP virker ikke, ligesom I får bedre datakontrol og kan forbedre hjemmesidehastigheden.

Fordele ved Server Side Tagging

 • Alle cookies sættes som 1. parts
 • Længere cookielevetid
 • Adblockers og ITP virker ikke
 • Bedre datakontrol
 • Forbedret hjemmesidehastighed

 

Consent Mode v2

Consent Mode v2 er en opdateret version af Google Consent Mode, som gør det muligt at sende signaler omkring brugernes samtykkevalg. Med Consent Mode v2 kommer der to nye parametre, som giver endnu bedre mulighed for automatisk at justere afsendelsen af data baseret på consent til hvert af parametrene. Samtidig gør Consent Mode det muligt at datamodellere resultater, så ikke trackede konverteringer i 65 % af tilfældene alligevel tilskrives. Det fungerer ved, at de godkendte brugerrejser, hvor consent til tracking er givet, adskilles fra de ikke ikke godkendte brugerrejser, hvor consent til tracking ikke er givet, hvilket danner grundlag for datamodellering af de faktiske estimerede resultater. I praksis betyder det, at virksomhederne ved hjælp af datamodellering opnår mere præcis tracking af konverteringer.

Fordele ved Consent Mode v2

 • Fortsat mulighed for personaliseret markedsføring
 • Forbedret tracking af konverteringer gennem datamodellering
  • Mulighed for stadig at måle Google Ads-konverteringer i høj grad, selvom consent ikke er givet

 

Enhanced conversions

Med Enhanced conversions sammenholdes virksomhedernes førstepartsdata i en købsproces anonymiseret med Googles logindata. Det fungerer ved, at en bruger for eksempel er logget ind på Google eller YouTube og klikker på jeres annonce. Herfra lander brugeren på jeres webshop, afviser cookies og bestiller en vare. Her kan I ikke måle konverteringen, men fordi brugeren afgiver sin e-mailadresse i forbindelse med bestillingen, sendes den krypteret til Google, som kan se, at brugeren lige har klikket på jeres annonce, og dermed kan konverteringer alligevel tilskrives annoncen. På den måde bliver Enhanced conversions et stærkt redskab til at måle flere konverteringer.

Fordele ved Enhanced conversion

 • Forbedret tracking af konverteringer, selvom consent ikke er givet

Konklusion

Virksomhedernes mulighed for at tracke brugere og konverteringer udfordres stadigt mere og mere. Samtidig er det svært for virksomhederne at regne med, hvad de må og ikke må, fordi den teknologiske udvikling går så stærkt, og lovgiverne har svært ved at følge med grundet lange lovgivningsprocesser, hvilket medfører, at der til tider kommer lovgivningsmæssige begrænsninger med meget kort varsel og til tider bagudrettet.

Selvom udfordringerne omkring tracking presser virksomhederne, presser udviklingen også tech-virksomhederne til at finde nye metoder, som beskytter forbrugerne bedre, men samtidig stadig giver virksomhederne mulighed for at tracke de fleste af de forretningskritiske datapunkter.

Det er derfor muligt at sikre en lovlig og ordentlig tracking for jeres virksomhed i 2024 og samtidig tilgodese forbrugernes behov for datakontrol. Det sikrer I ved at få opsat Server Side Tagging, Consent Mode v2 og Enhanced conversion, hvilket vi anbefaler at få gjort hurtigst muligt, hvis I fast annoncerer for mere en 5.000 DKK om måneden.

Har I spørgsmål til jeres tracking-setup? Så kontakt os herunder og få en uforpligtende vurdering af jeres setup og muligheder samt en dialog om, hvad der giver mening i jeres tilfælde, og hvad det kan gøre af forskel for jer.

Spring forhistorien over og hop direkte til sagens kerne >>

 

Forhistorie

Tiderne skifter hurtigt i den digitale verden, og den virkelighed, som vi kendte i går, bliver hurtigt afløst af en ny i dag. Netop et af de paradigmeskifter er baggrunden for vores indlæg her, hvor vi vil se nærmere på, hvordan I som virksomhed skal forholde jer til tracking af jeres markedsføring og brugere i 2024, som er under hastig forandring.

Inden vi dykker ned i selve problemstillingen med tracking i 2024, er det relevant at tage et kort tilbageblik på, hvad online markedsføring historisk har kunne, og her er der særligt tre ting, som springer i øjnene.

Da den digitale markedsføring for alvor vandt indtog, var det især tre ting, der gjorde markedsføringsgrenen særligt attraktiv.

 1. Først og fremmest var konkurrencen væsentligt mindre, fordi det ligesom med alle nye ting, tager noget tid før alle kommer med på bølgen. På fagsprog deler vi de forskellige typer af forbrugere ind i Innovators, Early adopters, Early Majority, Late Majority og Laggards, og det er lidt det samme, man kan gøre med virksomhederne og deres tendens til at anvende ny teknologi.
 2. Dernæst var den meget præcise data et paradigmeskifte. Virksomhederne fik langt nemmere ved at spore salg og interaktioner, fordi de ved hjælp af cookies fik hel præcis data på, hvad der virkede for dem, og hvad der ikke gjorde.
 3. Det tredje, der springer i øjnene, er mængde. Nemlig det faktum at forbrugerne er rykket online og anvender digitale medier mere og mere, imens de klassiske medier ryger i baggrunden. Netop det har gjort og gør stadig de online kanaler ekstremt attraktive for virksomhederne, fordi det handler om at være der, hvor forbrugerne er.

Ser vi frem mod i dag og tager en status på situationen, kan vi konkludere, at det første punkt for, hvorfor online markedsføring er interessant for virksomhederne, ikke længere er aktuelt. Konkurrencen har aldrig været større, fordi virksomhederne i dag for længst har fået øjnene op for den digitale markedsføring og værdien heraf – Innovators såvel som Laggards.

Den øgede konkurrencesituation ændrer dog ikke på, at det stadig er attraktivt, for den øgede konkurrence vejes 1:1 op med forbrugernes øgede digitale tilstedeværelse, som udgjorde det tredje punkt.

Det efterlader det andet punkt – nemlig data, som er det punkt, der for alvor er i vælten i den offentlige debat med snak om alt fra cookies til GDPR og ejerskab over data. Den offentlige debat påvirker de store tech-virksomheder, og vi har de seneste år set Apple rulle store ændringer ud, som påvirker virksomhedernes evne til at anvende effektiv tracking, og nu er Google fulgt trop med udfasning af alle tredjepartscookies, som er en vigtig del af omdrejningspunktet i indlægget her.

Hvad sker der, og hvad det har af konsekvenser

Vi har de seneste år set, at lovgiverne har strammet reglerne omkring data og kontrol over disse, hvilket har medført, at de store tech-virksomheder har rullet store ændringer ud i deres browsere, som hjælper brugerne med at anonymisere deres data og samtidig gør det sværere for virksomhederne af spore deres brugere og konverteringer.

I blogindlægget her stiller vi skarpt på to af de områder, der for alvor har påvirket virksomhedernes tracking, men der kan også nævnes en række andre faktorer, som har påvirket virksomhedernes tracking negativt – for eksempel ad blockers.

 

Udrulning af GDPR – fokus på cookies

EU udgav i 2016 Databeskyttelsesforordningen, som i maj 2018 blev implementeret i den danske lov, hvor den især er blevet omtalt som GDPR (General Data Protection Regulation). Implementeringen af GDPR medførte en række konsekvenser for virksomhedernes tracking.

Hvad sker der

 • Lovkrav om aktiv accept fra brugeren til brug af cookies
  Med implementeringen af GDPR blev det blandt andet indskærpet, at brugerne skal give aktiv accept, før virksomhederne må sætte cookies i brugerens browser. Det har medført, at de fleste hjemmesider i dag viser et cookiebanner, hvor brugeren kan acceptere eller afvise cookies, men på trods af lovgivningen og udbredelsen af cookiebannere, er der mange undersøgelser, som viser, at en overvægt af cookiebannerne ikke fungerer, som de skal, hvorfor loven stadig ofte bliver brudt.
 • Midlertidigt lovbrud ved brug af Google Analytics
  Sidenhen så vi også, at Google Analytics, som mange virksomheder bruger til at tracke brugere på deres hjemmeside, blev erklæret ulovligt med henvisning til GDPR og manglende aftale om dataoverførsler til 3. lande mellem EU og USA. Dette var dog et forbigående problem, som blev løst med en tilstrækkelighedsafgørelse i EU-kommission i sommeren 2023.

Hvad har det af konsekvenser

 • Dårligere tracking
  Med et korrekt funktionelt cookiebanner vil en stor del af de besøgende afvise brugen af cookies på en hjemmeside, og det medfører dårligere tracking, fordi det er cookies, der generelt anvendes til at tracke brugerne på en hjemmeside. Dermed mister virksomhederne værdifuld indsigt i brugernes adfærd på hjemmesiden og kilderne til konverteringerne. Det kan betyde, at de mest effektive kampagner ikke identificeres, og virksomhederne derfor spilder kostbare annoncekroner med manglende resultater til følge.
 • Usikkerhed omkring eksterne systemer og dataoverførsel
  Med den midlertidige udelukkelse af Google Analytics som lovligt værktøj oplever vi en større usikkerhed om, hvad man som virksomhed kan regne med. Det der er lovligt i dag, kan hurtigt blive gjort ulovligt i morgen, og for nogle virksomheder har det betydet, at de har begrænset brugen af værktøjer, hvor de ikke selv har kontrol over data. Det begrænser igen muligheden for ordentlig tracking, men det er samtidig også en påmindelse om, at det er vigtigt at investere i et setup, hvor man som virksomhed har mest mulig datakontrol.

Udfasning af 3. parts cookies

En vigtig del af virksomhedernes tracking-setup baserer sig på cookies, som er små kodestykker, der sættes i brugernes browsere og sender informationer til systemer som Google Analytics. Cookies kan opdeles mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies er cookies, der sættes af det website, som brugeren besøger, imens tredjepartscookies er cookies, der sættes af eksterne hjemmesider eller systemer.
I september 2018 udrullede Apple ITP 2.0, som blokererede alle tredjepartscookies i deres browser, Safari, og i januar 2024 udrullede Google en test af blokering af alle tredjepartscookies for 1 % af deres brugere i Google Chrome, som er deres browser. Googles test forventes dertil fuldt implementeret for 100 % af deres brugere i slutningen af 2024.

Hvad sker der

 • Blokering af alle tredjepartscookies
  Som allerede beskrevet betyder Apples udrulning af ITP 2.0 i 2018 og Googles test for 1 % af deres Chrome-brugere samt den forventede udrulning til 100 % af deres Chrome-brugere i slutningen af 2024, at det i Safari og Google Chrome ikke længere vil være muligt at anvende tredjepartscookies. Der kan være store udsving i, hvilke browsere der er mest anvendt i det enkelte land, hvilket blandt andet påvirkes af, hvilke computere og mobiler der er mest anvendt i landet, men samlet set udgør Safari og Google Chrome op imod 83 % af browsermarkedet, og begrænsningen af tredjepartscookies rammer dermed stort set alle brugere på verdensplan.
 • Fra tredjeparts- til førstepartscookies
  Tredjepartscookies blev oprindeligt anvendt af for eksempel Facebook Pixel, men allerede med Apples udrulning af ITP 2.0, skiftede Facebook deres Pixel til at basere sig på førstepartscookies. Det samme gør sig i dag gældende for Google Analytics. De måske vigtigste systemer er dermed gået over til at være baseret på førstepartscookies, og den udvikling vil ligeledes forventes at ske for systemer, der stadig er baseret på tredjepartscookies.

Hvad har det af konsekvenser

 • Begrænset tracking og nytænkning
  Begrænsningen af tredjepartscookies har tvunget tech-virksomhederne til nytænkning, og det er direkte det, der har affødt, at de i dag baserer sig på førstepartscookies. Havde de ikke lavet det skifte, havde det med udfasningen af tredjepartscookies været stort set umuligt at tracke sine brugere for virksomhederne.
  Den endelige udfasning af tredjepartscookies får derfor ikke den største effekt på trackingen for en stor del af virksomhederne, men der er nogle undtagelser, og især mange affiliate-systemer baserer sig stadig på tredjepartscookies. Dertil er der også en række funktioner på hjemmesider, som kan forsvinde, hvis de er baseret på tredjepartscookies.

Hvad bør I gøre

Selvom den digitale virkelighed er under konstant forandring, og virksomhederne bliver udfordret på deres tracking, udvikles der heldigvis også en række nye metoder og digitale værktøjer, som reducerer konsekvenserne betragteligt og samtidig sikrer forbrugerne endnu større datasikkerhed.

De tre vigtigste tiltag, som vi anbefaler alle virksomheder med en fornuftig annonceringsindsats at implementere, vil vi uddybe nærmere herunder.

 

Server Side Tagging

Med server side tagging bygger i et ekstra lag på jeres tracking, som gør, at I lovligt omgår en del af de begrænsninger, som er beskrevet i det ovenstående. Server Side Tagging fungerer ved, at data ikke sendes direkte til Google Analytics og Facebook, men i stedet sendes til en server på et subdomæne til jeres hoveddomæne, hvorfra det så sendes til de ønskede systemer. På den måde sættes alle cookies som førstepartscookies, cookies får længere levetid, og adblockers og ITP virker ikke, ligesom I får bedre datakontrol og kan forbedre hjemmesidehastigheden.

Fordele ved Server Side Tagging

 • Alle cookies sættes som 1. parts
 • Længere cookielevetid
 • Adblockers og ITP virker ikke
 • Bedre datakontrol
 • Forbedret hjemmesidehastighed

 

Consent Mode v2

Consent Mode v2 er en opdateret version af Google Consent Mode, som gør det muligt at sende signaler omkring brugernes samtykkevalg. Med Consent Mode v2 kommer der to nye parametre, som giver endnu bedre mulighed for automatisk at justere afsendelsen af data baseret på consent til hvert af parametrene. Samtidig gør Consent Mode det muligt at datamodellere resultater, så ikke trackede konverteringer i 65 % af tilfældene alligevel tilskrives. Det fungerer ved, at de godkendte brugerrejser, hvor consent til tracking er givet, adskilles fra de ikke ikke godkendte brugerrejser, hvor consent til tracking ikke er givet, hvilket danner grundlag for datamodellering af de faktiske estimerede resultater. I praksis betyder det, at virksomhederne ved hjælp af datamodellering opnår mere præcis tracking af konverteringer.

Fordele ved Consent Mode v2

 • Fortsat mulighed for personaliseret markedsføring
 • Forbedret tracking af konverteringer gennem datamodellering
  • Mulighed for stadig at måle Google Ads-konverteringer i høj grad, selvom consent ikke er givet

 

Enhanced conversions

Med Enhanced conversions sammenholdes virksomhedernes førstepartsdata i en købsproces anonymiseret med Googles logindata. Det fungerer ved, at en bruger for eksempel er logget ind på Google eller YouTube og klikker på jeres annonce. Herfra lander brugeren på jeres webshop, afviser cookies og bestiller en vare. Her kan I ikke måle konverteringen, men fordi brugeren afgiver sin e-mailadresse i forbindelse med bestillingen, sendes den krypteret til Google, som kan se, at brugeren lige har klikket på jeres annonce, og dermed kan konverteringer alligevel tilskrives annoncen. På den måde bliver Enhanced conversions et stærkt redskab til at måle flere konverteringer.

Fordele ved Enhanced conversion

 • Forbedret tracking af konverteringer, selvom consent ikke er givet

Konklusion

Virksomhedernes mulighed for at tracke brugere og konverteringer udfordres stadigt mere og mere. Samtidig er det svært for virksomhederne at regne med, hvad de må og ikke må, fordi den teknologiske udvikling går så stærkt, og lovgiverne har svært ved at følge med grundet lange lovgivningsprocesser, hvilket medfører, at der til tider kommer lovgivningsmæssige begrænsninger med meget kort varsel og til tider bagudrettet.

Selvom udfordringerne omkring tracking presser virksomhederne, presser udviklingen også tech-virksomhederne til at finde nye metoder, som beskytter forbrugerne bedre, men samtidig stadig giver virksomhederne mulighed for at tracke de fleste af de forretningskritiske datapunkter.

Det er derfor muligt at sikre en lovlig og ordentlig tracking for jeres virksomhed i 2024 og samtidig tilgodese forbrugernes behov for datakontrol. Det sikrer I ved at få opsat Server Side Tagging, Consent Mode v2 og Enhanced conversion, hvilket vi anbefaler at få gjort hurtigst muligt, hvis I fast annoncerer for mere en 5.000 DKK om måneden.

Har I spørgsmål til jeres tracking-setup? Så kontakt os herunder og få en uforpligtende vurdering af jeres setup og muligheder samt en dialog om, hvad der giver mening i jeres tilfælde, og hvad det kan gøre af forskel for jer.

Vil I have en vækstskabende
strategisk samarbejdspartner nu?​​​​​

Skriv til Mikkel

KONTAKT

KOMPETENCER

INFORMATION

SERVICE

© 2024 MerkurNord
crossmenu